Vandaag namen we in onze bubbels afscheid van juf Ann van de kleuters. We mochten op theevisite en zongen daar ons liedje :

Een bloempje voor juf Ann (op de melodie van ‘k Heb 2 roosjes)

‘k Heb een bloempje in mijn hand

Aan wie zal ik die geven?

Aan een hele lieve juf

Zal ik mijn bloempje geven.

O, juffrouw Ann, jij was zo lief voor mij.

Dit bloempje is voor jou, juffrouw!