In het eerste leerjaar oefenen we verder op de dagen van de week. Eerst speelden we enkele spelletjes op het smartboard, waarna we een eigen weekkalender knutselden.