De eerste periode sloten we deze ochtend af met een bezinning.
Samen stonden we stil bij de mensen die ons ontvallen zijn en koesteren hen in onze herinneringen. Ook cirkelden we per klas en dachten we na over de mooiste herinnering van de afgelopen twee maanden. Die schreven we op een schijf van een boomstam om daarna met elkaar te delen.