In november trokken we naar het Vrijbroekpark om bomen te onderzoeken. Per team kregen we een rolmeter, bomenwaaier en hoogtemeter mee. We onderzochten de hoogte, de dikte en de naam van bomen. Met de formule, gekregen van prof Hans Verbeeck, berekenden we hoeveel CO2 deze bomen reeds hebben opgenomen en hebben omgezet naar zuurstof.