87
Nieuws

Over ons

Ons project

Onze basisschool is gelegen in het hartje van de Nekkerspoelwijk. Een boeiende buurt met een rijke diversiteit en groot potentieel. Een doorsnede van onze huidige maatschappij, een vooruitblik op de toekomst.

Een uitdagende en kansrijke school, voor alle leerlingen

Uiteraard staan onze leerlingen centraal in onze school. We willen dat ze graag naar school komen, dat ze geprikkeld worden om te leren en hun talenten te ontwikkelen. We willen uitgaan van hun sterktes, zodat ze kunnen groeien in hun totale persoonlijkheid. Een proces van vallen en opstaan, van ontdekken en leren.

Daarbij willen we een gestructureerd kader aanbieden en zinvolle afspraken maken. Respect is een waarde waaraan we veel belang hechten.

Een school met sterke leerkrachten

Met een gemotiveerd en enthousiast leerkrachtenteam willen we eigentijds en innovatief onderwijs aanbieden, dit voor al onze kinderen. Inspelen op de diversiteit, de verschillen in cultuur, sociale achtergrond, religie en thuistaal, is een opdracht waarvoor we onze elke dag opnieuw willen inzetten. We durven onszelf in vraag stellen en sturen bij waar nodig.

Een open, brede school, waar ouders en buurtpartners welkom zijn

De betrokkenheid en medewerking van ouders zijn onontbeerlijk. We zoeken naar manieren om samen te werken aan de toekomst van onze kinderen. Een goede communicatie – gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect – is daarbij belangrijk.

Daarom zetten we onze deuren open en tonen zo het leerproces dat we willen stimuleren. We willen transparant zijn in onze werking.

We erkennen ook de invloed die de buurt en de omgeving op onze school heeft. We willen een partner zijn in het buurt- en verenigingsleven en ons engagement tonen in een bredere maatschappelijke context.

Een school waar dialoog centraal staat

Dit alles doen we niet zomaar. Onze eigenheid is gegroeid vanuit een christelijke inspiratie en traditie, die ons denken en handelen heeft getekend.

Het vormen van een gemeenschap en de speciale zorg voor zij die het moeilijker hebben, zijn voor ons speerpunten van onze werking.

Vanuit die visie willen we in dialoog treden met andere overtuigingen, om zo elkaars identiteit te versterken en te verrijken

Ons team

Kleuterschool

 • Juf Emma

  Leerkracht klas van Anna (2,5-jarigen)

 • Juf Nele

  Leerkracht Nijntjesklas (3-jarigen)

 • Juf Nele

  Zorgleerkracht jongste kleuters (2,5-3-jarigen)

 • Juf Lindsay

  Leerkacht klas van heksje Mimi (3-jarigen)

 • Juf Annabella

  Kinderverzorgster

 • Meester Maarten

  Leerkracht 'Klas van Babar' (4-5-jarigen)

 • Juf Conny

  Leerkracht Piratenklas (4-5-jarigen)

 • Juf Marlies

  Leerkracht Rikkiklas (4-5 jarigen)

 • Juf Barbara

  Leerkracht Klas van Annie (4-5 jarigen)

 • Juf Joni

  Zorgleerkracht

 • Juf Katrien

  Zorgleerkracht

 • Juf Kristin

  Zorgleerkacht oudste kleuters (4-5-jarigen)

 • Juf Kate

  Onderwijsassistent

 • Meester Dittger

  Leerkracht bewegingsopvoeding

 • Meester Bram

  Leerkracht bewegingsopvoeding

 • Juf Hanne

  Zorgleerkracht

Lagere school

 • Juf An

  Leerkracht 1e leerjaar A

 • Juf Edwina

  Leerkracht 1e leerjaar B

 • Juf Mieke

  Zorgleerkracht 1LS

 • Juf Daisy

  Leerkracht 2e leerjaar A

 • Juf Camille

  Leerkracht 2e leerjaar A

 • Juf Gave

  Leerkracht 3e leerjaar A

 • Juf Kathleen

  Leerkracht 3e leerjaar B

 • Juf Iris

  Leerkracht 4e leerjaar A

 • Juf Britt

  Leerkracht 4e leerjaar B

 • Meester Ruben

  Zorgleerkracht onderbouw

 • Juf Greet

  Zorgleerkracht onderbouw

 • Juf Nele

  Leerkracht 5e leerjaar A

 • Juf Liesbeth

  Leerkracht 5e leerjaar B

 • Juf Annelies

  Leerkracht 6e leerjar A

 • Juf Goele

  Leerkracht 6e leerjaar B

 • Juf Natalie

  Zorgleerkracht bovenbouw

 • Juf Sarah

  Leerkracht

 • Juf Evy

  Leerkracht

 • Meester Dittger

  Leerkracht bewegingsopvoeding

 • Meester Bram

  Leerkracht bewegingsopvoeding

 • Juf Katrien

  Onderwijsassistent

Beleidsondersteuning

 • Juf Kristin

  Zorgcoördinator kleuterschool

 • Juf Jill

  Zorgcoördinator kleuterschool

 • Juf Greet

  Zorgcoördinator lagere school

 • Juf Nadia

  Brugfiguur

 • Juf Natalie

  Zorgcoördinator lagere school

Directie

 • Meester Dirk

  Directie

Medewerkers

 • Juf Annemie

  Administratieve medewerker

 • Juf Ipek

  Administratieve medewerker

 • Juf Patricia

  Onderhoudsdame

 • Juf Nadia

  Onderhoudsdame

 • Juf Kate

  Middagtoezicht

 • Juf Najat

  Middagtoezicht

 • Juf Katrien

  Middagtoezicht

 • Juf Alham

  Middagtoezicht

 • Meester Kurt

  Middagtoezicht

 • Juf Rachida

  Middagtoezicht

 • Juf Milena

  Middagtoezicht

 • Juf Besi

  Middagtoezicht

Voor- en naschoolse opvang - Ferm

 • Naomi

  Lokaal verantwoordelijke Stekelbees st-P

 • Joris

  Begeleider

 • Toon

  Begeleidster

 • Joris

  Begeleider

Schoolreglement