13banner
Ouderwerking

Ouderwerking

In onze school valt heel wat te beleven, ook voor ouders!

We willen een open school zijn: ouders zijn meer dan welkom om te participeren in onze werking.

Een goede participatie start met het beschikken over de juiste informatie. Via deze website, briefjes, de PieterPraat en nog vele andere kanalen willen we de communicatie tussen school en ouders op gang brengen.

De ouderraad vormt daarbij de draaischijf van de ouderwerking. Op dit platform worden ideeën doorgegeven en afgetoetst.
Maar het blijft niet bij praten alleen! Ouders steken de handen uit de mouwen om de school en haar werking te ondersteunen.

Ouderraad

Gezocht: interessante ideeën en helpende handen

Beste collega-ouder,

Op school draait alles rond onze kinderen. Daar komt heel wat inzet, energie, creativiteit van de schoolploeg aan te pas. Verschillende ouders geven daarbij af en toe een helpende hand.

Echter, ‘tijd’ blijkt schaars te zijn voor ons allemaal en hoe meer mensen, hoe beter de taken kunnen verdeeld worden. Daarom kijken wij uit naar ouders die enkele uurtjes per jaar willen besteden om met inzet en goede ideeën een steentje bij te dragen tot de enthousiaste werking van onze school.

Daarnaast is de ouderraad een ideaal gespreksplatform om informatie, opmerkingen, ideeën door te geven van en naar de schoolploeg.

Jaarlijks vergadert de ouderraad een 10-tal keren om ideeën uit te wisselen en te bespreken en geplande activiteiten voor te bereiden. Alles gebeurt in nauw overleg met het schoolteam, dat ook actief deelneemt.

De belangrijkste doelstellingen van het ouderraad zijn:

  • De financiële steun om ook extraschoolse uitgaven mogelijk te maken ( Sinterklaas, pannenkoeken, cadeautje voor de communicanten, afscheid 6de jaars…). Dit door organisatie van activiteiten zoals het jaarlijkse schoolrestaurant.
  • De logistieke steun. De spreekwoordelijke ‘handen uit de mouwen’ voor speciale gelegenheden of projecten. Hulp bij het schoolfeest, leerlingenvervoer of de realisatie van computertafels en bekabeling van de school om het internet tot in de klassen te brengen.
  • De communicatie. De ouderraad is een contactkanaal waarlangs vragen, bedenkingen en suggesties kunnen uitgewisseld worden van ouders naar de school en van de schoolploeg naar de ouders.

Zegt het je wat, zelfs om gewoon eens een handje te helpen als ‘losse medewerker’?

ouderraad@st-pietersschool.be

Wij kijken er naar uit om je bij onze ploeg te mogen verwelkomen !

De ouderraad

Verslagen

Hier vindt u de verslagen van de ouderraad en van de oudervergaderingen van de school.

De ouderraad is de vergadering van een vaste groep ouders die maandelijks de koppen bij elkaar steken.

Op de oudervergaderingen zijn alle ouders uitgenodigd. Algemene en concrete thema's worden besproken op deze vergadering.

PieterPraat

Maandelijks verschijnt de PieterPraat, een communicatieblaadje voor ouders.

In de PieterPraat staan steeds wederkerende rubrieken:

  • Activiteiten voor ouders: een oplijsting van de initiatieven die specifiek naar ouders gericht zijn
  • Een woordje van...: een reflectie van de voorzitster van de ouderraad of de directie omtrent de ouder- of schoolwerking
  • Uit de ouderraad: een samenvatting van datgene wat op de ouderraad besproken werd
  • Echo's uit de school: korte informatie over de klas- en schoolwerking
  • Een spreuk of citaat
  • Blokken voor reclame voor school- en ouderactiviteiten

De PieterPraat wordt op papier meegegeven of via mail doorgestuurd.

%}