Morgen start het nieuwe schooljaar! Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk wel zin in heb, meer dan vorig schooljaar. Dit jaar geen grootste veranderingen op het programma, wel impulsen en input uitwerken, verdiepen en verankeren. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik zoiets nog gedaan heb.

We starten dit schooljaar met een ‘gouden week’. In feite een super idee, om het ‘goud’ dat onze kinderen zijn (en dat in elk van hen zit) naar boven te halen… Dat  moet elke dag opnieuw onze echte opdracht zijn: de talenten en intrinsieke mogelijkheden van onze kinderen tot ontwikkeling brengen. Hen uitdagen en prikkelen om het beste in zichzelf naar boven te brengen. Dat betekent dat de lat hoog moet liggen. Hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen (ook diegenen die het wat moeilijker hebben) leidt tot betere leerresultaten. De rol van ons leerkrachten is om te blijven geloven in eenieders potentieel en hen te blijven stimuleren, ook al lijkt het soms uitzichtloos of onbegonnen werk. 

We moeten ook hoge verwachtingen tegenover onszelf durven koesteren. Natuurlijk mogen we tevreden zijn met alles wat we tot nog toe bereikt hebben, maar het moet onze ambitie zijn en blijven om al onze kinderen maximaal te ondersteunen en te geloven in hun ontwikkeling. Dat betekent concreet dat we samen moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden, pistes, manieren van aanpak,… om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken. 

Dat dit energie vergt, is een ‘open deur intrappen’. En soms kom je op het punt dat je je afvraagt: ‘Is dit het allemaal wel waard?’. Herinner je dan onderwijs niet gaat over economische groei, financiële winstmarges, aandelenopties, maar over kinderen van vlees en bloed, vol ‘hopes and dreams’. Laat ons als leerkrachten hen helpen om te groeien tot fijne mensen.