Het was misschien het thema van de ‘naschoolse opvang’ dat mobiliserend werkte, het was in elk geval opvallend dat een groot aantal ouders aanwezig was op de oudervergadering. Meer nog, de sfeer zat eigenlijk wel goed, zowel op het algemeen deel, als in de klasgroepen. De picknick volgende dag was misschien een tikkeltje minder succesvol (had de wind er wat mee te maken?), maar ook daar was een fijne vertegenwoordiging aanwezig: nieuwe gezichten en oude bekende, verschillende culturen.

Dit (misschien wat relatieve, maar toch) succes is er niet zo maar gekomen. De feedback die ik van bepaalde ouders kreeg, gaf evenwel een verklaring: de warme, open sfeer heet mensen welkom. En die sfeer is voelbaar, door een vriendelijk woord, door zelfrelativering met wat humor. Het is iets waar we samen als team aan werken en dat we dan ook uitstralen. Misschien zijn nog niet alle ouders mee, we zijn op goede weg. 

Twee dagen eerder bezochten twee leerkrachten van de Heilig Grafschool uit Turnhout onze school. Zij waren en zijn zoekende om de ouderbetrokkenheid in hun school (met een sterk veranderende populatie) aan te zwengelen. We deelden bovenstaande twee sleutelgedachten. Eén: het warm welkom heten van mensen creëert kansen tot ontmoeting, waardoor verbindingen ontstaan. Deuren gaan letterlijk en figuurlijk open. Twee: het pad van de geleidelijkheid. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Dingen hebben tijd nodig om te groeien. Het begint misschien met maar twee of drie mensen, zachtjes aan dijt het uit tot iedereen ‘besmet’ geraakt. 

Ik geloof sterk in dat laatste. Soms stellen we de vraag of het wel de moeite is om bepaalde acties of inspanningen te doen… Er komt soms weinig directe respons. Het is echter zo dat we niet altijd de impact (op langere termijn) kunnen inschatten van wat we allemaal doen. Hoe onbenullig sommige dingen soms lijken, ze zetten soms onverwachte dingen in beweging. Het sneeuwbaleffect: de ene vertelt het door aan de andere, die op haar beurt weer iemand anders enthousiasmeert en ga zo maar door. 

Laat ons verder inzetten op het uitbreiden van het netwerk in en rond de school, met de ouders, buurtpartners,.. wie dan ook. Door gewoon authentiek te zijn.