Een belangrijke dag voor de christenen vandaag. Het is Palmzondag, de Goede Week begint!

Wil je weten wat we herdenken?

PALMZONDAG

Jezus wordt verwelkomd op een ezel

(Lc. 19, 37-39)

Jezus was op weg naar Jeruzalem voor het grote paasfeest. Daar zou Hij met zijn leerlingen voor het laatst aan tafel gaan. Hij zou het brood met hen breken en de beker wijn met hen delen. Hij zou er sterven aan het kruis…

Maar die gebeurtenissen zouden pas binnen een paar dagen plaatsvinden. De dag waarover ik nu vertel, is de dag waarop Jezus Jeruzalem binnenreed. Veel mensen kwamen naar Hem kijken. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen naar de stad, begonnen de mensen in vreugde te juichen.

Ze wuifden met palmtakken en riepen: “Hosanna! Hosanna! Leve onze koning!” Ze legden hun mantels op de grond, zodat Jezus erover kon rijden als een koning. Jezus reed op een doodgewone ezel.

Er waren enkele farizeeërs die erop toezagen en die Jezus toesnauwden:”Houd uw vrienden toch wat in toom. Dit lijkt nergens op!”


Bekijk ook dit filmpje.