Omdat we tijd te kort hadden tijdens onze herfstwandeling in het Vrijbroekpark gaan we verder op boomonderzoek in Papenhof. We focussen deze keer op 1 boom. Enkelen kiezen voor de treurbeuk, anderen voor de Amerikaanse eik en een laatste groepje voor de zomereik. We verzamelen een blad en vrucht en maken er achteraf in de klas een boompaspoort mee. Ook verzamelen we helikoptertjes van de esdoorn om een 'vliegtest' uit te voeren.