Op de werklunch van KS werd het voorstel gelanceerd én aanvaard om de kleuters elke dag een ‘zachte landing’ te bezorgen. Daarmee wordt bedoeld dat zij samen met ouders elke ochtend in de klas onthaald worden. Vijftien minuten voor de schoolbel gaat - die de start van de dag inluidt - is de leerkracht al in de klas, om de kleuters rustig hun boekentas te laten wegzetten en hun jas aan de kapstok te laten hangen. Op die manier kunnen ze zachtjes de dag induiken en op een aangename manier afscheid nemen van hun ouders. 

Deze zachte opstart biedt ook de kans aan ouders om een kort gesprek te houden met de leerkracht, over hoe het er aan toe gaat in de klas. Het zijn trouwens de ouders zelf die vragende partij zijn: er kwamen heel wat vragen, toen na de herfstvakantie de kleuters van GR3&4 op de speelplaats werden verwacht. Zogenaamde ‘plakkers’ kunnen op vriendelijke wijze door kleuters zelf bij het belsignaal de klas uitgewerkt worden. 

Dit alles lijkt me compleet te passen in het concept dat we met onze school nastreven: om een open, warme school te zijn. Ik wil zulke initiatieven dan ook aanmoedigen, al besef ik dat zoiets wel extra toezicht met zich meebrengt. 

Is het iets dat ook opgepikt kan worden met de lagere school? Dat hoeft waarschijnlijk niet… Noch de kinderen noch de ouders zijn daar vragende partij voor (tenzij het pijpenstelen regent of de pannen van het dak vriezen). Maar misschien is het wel iets dat we wekelijks kunnen inplannen?