Eerste bijeenkomst van de leerkrachten eerste leerjaar van onze scholengemeenschap ‘De Ranken’. Is dit de start van een schooloverstijgend uitwisselingsplatform? 
We deelden alvast informatie en ideeën. Leen van De Wondertuin stelde haar eilandwerking voor (meervoudige intelligentie). Interessant!