Op het ledencongres van het katholiek onderwijs mochten Emmanuel, Klara en meester Dirk een getuigenis afleggen over onze schoolwerking, meer bepaald over de manier hoe we werken aan een verbindend schoolklimaat, voor meer dan 1000 mensen.

Ze ontmoetten daarbij ook kardinaal De Kesel en Lieven Boeve.

Tijdens de middagpauze mochten ze aansluitend een bezoek brengen aan de zoo van Antwerpen, in de sneeuw!

Een unieke ervaring.