Woensdag vonden een aantal ouders tijd om mee te bouwen aan het amfitheater op de speelplaats. De stenen die door leerlingen uitgebroken en nadien opeen gestapeld waren in een onderbroken cirkelvorm, werden vandaag omhuld door gemetste muren. De sfeer zat goed, de zon scheen en het werk vorderde zienderogen. Ondertussen is de boomhut in opbouw en zien we dagelijks hoe de werken opschieten. Samen met Groenman en de inspanningen van de ouders en de leerlingen bouwen we samen aan een nieuwe, meer uitdagende en groenere speelplaats.

De transformatie van de speelplaats werd ondertussen ook voorgesteld door Pieter Deleu en Sylvi Neuts (ouders van onze school, die de vergroening begeleiden) op het Onderwijs Overleg Mechelen XL (OOM XL voor directies).