'Een natte start is ook een start', zo vertelde ons juf Annemie.

We hadden dit jaar gekozen om geen groots startmoment in te plannen, maar wel een zachte landing in de klassen. 

Dat kwam ons gezien het barre weer niet alleen goed uit, het zorgde ook voor een rustige en geborgen start voor jong en oud, in de eigen klasgroep. 

Een 'zachte landing' zoals ze zeggen. 

We trekken dit door voor alle klassen van kleuter- en lagere school, om te beginnen tijdens de gouden weken!