De eerste kaars van de advent wordt aangestoken... We verspreiden het licht over de verschillende klassen. Aandachtspunt van deze week is ‘lief zijn voor elkaar’.