Beste ouders en leerlingen

Hopelijk hebben jullie samen met jullie gezin ondertussen kunnen genieten van wat vakantie en is iedereen nog steeds in goede gezondheid.

Ondertussen is het duidelijk dat de scholen gesloten blijven tot en met zondag 03/05/2020. Dat betekent dat we de volgende twee weken van op afstand nieuwe leerstof zullen aanbrengen, voor de leerlingen van de lagere school. Deze nieuwe leerstof zal nadien opnieuw behandeld worden in de klas.

We beperken het aantal werkuren voor 1-2-3LS tot maximaal 2 uur per dag, voor 4-5-6LS tot maximaal 4 uur per dag. We willen benadrukken dat het echt de bedoeling is dat onze kinderen deze opdrachten uitvoeren.

Hoe pakken we dit aan:

 • We bezorgen alle leerlingen een dagstructuur en een weekplanning.
 • We stellen de boeken en werkschriften ter beschikking. Deze kunnen op bepaalde momenten opgehaald worden in de refter van de school, met in achtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften (we kiezen daarom ook voor een spreiding in tijd):
  • Vanaf morgen, vrijdag 17/04/2020, tussen 10:00 en 12:00 voor 1-2-3LS.
  • Vanaf maandag 20/04/2020, tussen 09:00 en 11:00 voor 4-5-6LS.
  • Vanaf woensdag 22/04/2020, tussen 09:00 en 11:00 voor de oudste kleuters.
  • Bij het ophalen van de materialen, worden ook de reeds afgewerkte taken binnengeleverd.
 • We werken met Bingel voor online-taken.
 • We werken met de klasblog, Bingel en Xnapda voor filmpjes met uitleg hoe een opdracht aan te pakken.
 • We organiseren (voorlopig) geen online lesmomenten met de ganse klasgroep.
 • We zijn wel tussen bepaalde uren ter beschikking via mail, telefoon of WhatsApp voor vragen (tussen bepaalde uren, verder af te spreken met de klasleerkracht). Graag als ouder wel controle uitoefenen op het gebruik van GSM door jullie kinderen, hier wordt af en toe misbruik van gemaakt.

Voor specifieke vragen en opmerkingen neem je best contact op met de leerkracht van je kind.

Wie nood heeft aan een iPad van de school of een laptop mag dit ook vragen via de leerkracht.

Verder zal er ook opvang op school gegarandeerd zijn, net als voor de paasvakantie - zelfde voorwaarden. Graag wel daarvoor je kinderen inschrijven.

Dat geldt ook voor de naschoolse opvang door Ferm Kinderopvang. Daarvoor best contact opnemen met de verantwoordelijke, Naomi: bko.mechelen@samenferm.be

Als laatste nog een oproep: sommige kwetsbare gezinnen hebben het heel moeilijk om zichzelf georganiseerd te krijgen. Het opvolgen van een gezin als ‘buddy’ kan een ondersteuning voor hen betekenen. Ouders die hier graag bij helpen, mogen contact opnemen.

Tot slot wensen we iedereen nog een fijn einde van de vakantie toe, geniet zeker van het mooie weer, hou het gezond!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.