Op het forum van december schonken we uiteraard aandacht aan de advent... Onder begeleiding van een bezinningstekst en het uitgebeelde liedje door 1LS, werd de derde kaars aangestoken.

Verder overhandigden de leerlingen van de leerlingenraad € 400 aan een afgevaardigde van het initiatief 'Prinses Harte'. We kozen er voor om dit initiatief in de 'Warmste week' te steunen, en maakten een munttapijt. Jammer genoeg woog het te zwaar om het ook effectief te tonen op het forum.

We vierden ook de jarigen van december en schaarden ons achter de vlag 'Samen tegen armoede' van de campagne van Welzijnszorg.