Onder een droge herfsthemel maakten we de speelplaatsen winterklaar. Gootjes uitkuisen, onkruid wieden, bomen snoeien, afval opruimen, schors aanvullen, speelplaats schoonvegen, wilgenhut vlechten, ... Op drie uurtjes was het gepiept! Ondertussen bereidden enkele kinderen een herfstmenu. 

Dank aan alle grote en kleinere helpende handen!! 

Met enkele takken kunnen de kinderen hun eigen constructies bouwen in het rustige hoekje. Leve groen speelplezier!

#ouderparticipatie #wiezaaitdieoogst #dewarmsteschool