Woensdagavond verzamelden een 50-tal leerkrachten, ouders en geïnteresseerden om te luisteren naar een uiteenzetting door Johan Deklerck, doctor in de criminologie, omtrent 'herstelgericht werken'.

Het werd een heel theoretische benadering van het thema, met redelijk veel voorbeelden uit het secundair onderwijs, waardoor een deel aanwezigen op hun honger bleven zetten.

Anderzijds zette de presentatie toch ook aan tot reflectie en bracht het sommigen tot bepaalde, concrete inzichten.

De presentatie van deze avond vinden jullie in bijlage.