Sint-Pieter kleurt oranje. Of eerder de stadsschouwburg, op de dag van verzet tegen geweld op vrouwen.

Met een ruime delegatie leerkrachten en ouders van onze school namen we deel aan een lezing getiteld ‘Geweld in huis raakt kinderen’ georganiseerd door de Soroptimisten.

Een beklijvende avond!

#OrangeTheWorld