Karolina van het 'Huis van het Kind' kwam op de moedergroep meer uitleg geven over het groeipakket. Ze lichtte ook de werking van het Sociaal Huis toe.

Er kwamen heel wat vragen, die niet allemaal beantwoord konden worden. Wordt dus vervolgd.