In gesprek met ouders en ervaringsdeskundigen over leven en opgroeien als kind of ouder in armoede. Het werd een boeiende voormiddag waarbij we tot de conclusie kwamen dat communicatie en het bespreekbaar maken van de problemen en signalen een eerste belangrijke stap is. Iets waar we op de Sint-Pietersschool zeker aandacht aan blijven besteden. Bedankt aan De Lage Drempel en de ouders om deel te nemen!