Een dynamische en interactieve ouderraad achter de kiezen. 

In deel 1 werden een aantal actuele schoolthema’s behandeld, waaronder therapie tijdens de lesuren en het gebruik van nieuwe media buiten de schooluren.
In deel 2 lag de focus op gezonde voeding voor al onze leerlingen. In kleine groepjes werd gebrainstormd over mogelijke initiatieven. Dank aan alle ouders zn leerkrachten die present tekenden!