Op dinsdag 4 en donderdag 6 september 2018 waren alle ouders welkom in de refter voor een infovergadering. Eerst was het de beurt aan ouders van kinderen in de lagere school, nadien aan de mama's en papa's van kleuters.

In een algemeen deel werden enkele praktische punten besproken: de oproep om op tijd te komen, de veiligheid om en rond de schoolpoort, de vraag om documenten tijdig en correct in te vullen, enzoverder. 
Dan kwam Maria Beerten (PROS-positieve relaties op school) vertellen over het project ‘herstelgericht werken’, waarbij ouders ook hun 'hopes&dreams' konden schrijven op de wolk - net als leerlingen en leerkrachten.

Aansluitend vertelden enkele medewerkers van Stekelbees over de werking van de naschoolse opvang, Imane gaf meer informatie over de ouderwerking en David lichtte een tipje van de sluier op van het activiteitenaanbod van Vitamine B4 voor NekkerSpoel.

Nadien konden de ouders dan de klassen bezoeken om daar kennis te maken met de leerkrachten en de klaswerking te leren kennen.

Dank aan eenieder die aanwezig was!