De lagere school sloot het trimester af met een Paasviering.

We luisterden naar de ‘lente’ van Vivaldi en het verhaal van de ‘drie ceders uit Libanon’, plantten zonnebloempitten en spraken in een cirkelgesprek uit waarin we nog verder willen groeien.

Afsluiten deden we met het zingen van het lied ‘de droomboom’.