Pedagogische studiedag-, dat is een dagje vrij voor onze kinderen (sneeuwpret!?), leerkrachten kwamen echter samen om na te denken over onderwijs.

Het kleuterteam hield een SWOT-analyse van de werking en bestudeerde de doelen van de ontwikkeling van het wiskundig denken binnen het nieuwe leerplankader.

Het team van de lagere school screende de nieuwe wiskundemethode via een kijkwijzer.

Het was dus tijd om even stil te staan dus en rustig na te denken, iets wat we vaak ontbreken in de rush van een gewone schooldag.