Op woensdag 26/09/2018 was het pedagogische studiedag: in kleine groepjes bezochten leerkrachten verschillende scholen... Over het muurtje kijken en van elkaar leren, altijd boeiend en interessant. Kijken naar anderen is kijken naar jezelf...

Juf Nele, juf Conny, juf Jill en meester Dirk brachten een bezoek aan het Scheppersinstituut. Onze focus lag op ‘herstelgericht werken’, waarin Scheppers reeds een heel traject heeft afgelegd. Heel wat inspiratie opgedaan! ‘Wat nemen we mee?’ is voor de nabespreking.