De laatste pedagogische studiedag van dit schooljaar ging over herstelgesprekken... Daarbij werd sterk aandacht geschonken aan het slachtoffer, hoe die geraakt is, welke schade er berokkend werd,... in plaats van vooral te focussen op wie het gedaan heeft. De vorming ging door op locatie, in het ‘Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg’, waar ook PROS gehuisvest is. Maria Beerten en Johan de Kort waren de gastvrouw en gastheer. Het werd alweer een boeiende namiddag. Nu de inzichten uitrollen in een concreet actieplan.