Personeelsvergadering in de turnzaal omtrent onder andere traumasensitief klasklimaat, deconnectie van leerkrachten, de planning van de laatste schoolmaanden, resultaten van een bevraging rond schoolprioriteiten en een gesprek over een krantenartikel omtrent de PIRLS-leesresultaten. Stevig na een alweer intensieve dag. Gelukkig zorgden enkele leerkrachten voor een actief tussendoortje.