Maarten (papa van Tamirat) stelt de ideeën voor, die de werkgroep 'Vijftig tinten groen op de speelplaats' heeft bedacht voor de vergroening van de speelplaats. Een aantal ingrepen zijn makkelijk realiseerbaar, andere vergen wat meer voorbereiding. Tegen de krokusvakantie hopen we een aantal acties gerealiseerd te hebben.

Verder kregen de aanwezige ouders informatie over de schoolraad (waar het ging over het bouwproject en de uitbreiding van de school) en planden/evalueerden we enkele activiteiten speciaal voor ouders.

Het verslag is hieronder te vinden (en op het oudergedeelte).