Een paar dagen geleden was schepen Gabriella De Francesco te gast op de vergadering van onze werkgroep kansenbevordering en diversiteit. We stelden onze werking voor en gingen in gesprek omtrent een aantal ideeën. Een fijne en aangename ontmoeting! Veel dank aan Gabriella om tijd te nemen om ons te beluisteren en tevens appreciatie uit te spreken voor onze werking!

Terzelfder tijd ging ook een overleg door met de externe hulpverleners (o.a. logopedisten en kinesisten) die op onze school individuele ondersteuning en opvolging bieden aan een aantal van onze leerlingen.