Met onze ganse school organiseerden we een project rond ‘helden en schurken’ (het thema van de jeugdboekenweek), dat we koppelden aan ‘techniek’. Kinderen dachten in hun klasgroep na hoe ze een voorwerp minstens 2 meter konden laten vliegen, ze bouwden een toren die zo groot was als de kleinste leerling van de klas en ontwierpen een muziekinstrument. Telkens met succes!

We toonden al onze werkjes op ons schoolfeest, als onderdeel van een wandeling doorheen de buurt. Verzamelplaats was onze speelplaats, waar springkastelen stonden opgesteld en er ook een drankje en een spie pizza genuttigd konden worden. De zon was heel overtuigend van de partij en ook heel wat ouders snelden ter hulp (met hun nieuwe T-shirt!).
Jawel, het werd een succes! Dank aan alle aanwezigen en vooral ook aan de helpende handen.