Sint-Pieter kleurt de regenboog

Beste ouders

Twee weken geleden tekenden we regenbogen op onze speelplaats, een initiatief van enkele leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. We zijn trots -als leerkracht en medemens- dat onze leerlingen ‘actie’ willen voeren voor verdraagzaamheid.

Vorige week ontvingen we reacties van enkele ouders die de actualiteitslessen en de diversiteitsactie op school rond ‘Liefde is liefde’ afkeurden. We zullen met zorg luisteren naar deze ouders, maar tegelijk betreuren we dit. Wij verdedigen de gelijke rechten voor holebi’s en verwachten dat onze leerlingen deze respecteren. Liever nog: dat zij deze rechten mee gaan verdedigen.

Sint-Pietersschool staat voor diversiteit en openheid. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht geloof, achtergrond, opleiding, kleur of geaardheid. In woorden en daden ademen we deze identiteit uit.

We nemen onze maatschappelijke taak ernstig. Het is aan ons, school en leerkrachten, om onze kinderen voor te bereiden op de diverse maatschappij waarin we leven. België legde al een heuse weg af om de verschillen tussen mensen een plaats te geven en te zoeken naar overeenkomsten. Het is mede de taak van onderwijs om deze waarden en normen door te geven aan de kinderen. Dat doen we niet vrijblijvend, maar op basis van ons leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven). Dit geeft ons de richting en inhoud om aan de socio-emotionele ontwikkeling van onze kinderen te werken, zoals het leren respecteren van de eigen seksuele identiteit en die van anderen.

Als herstelgerichte school doen we dit alles in dialoog en met respect voor wie de ander is. Wekelijks staan we stil bij wat er gebeurt in onze omgeving: onze klas, onze school, de buurt, de stad, het land, Europa en de wereld. Iedere klas op zijn niveau. Met de duiding die nodig is om begrip te ontwikkelen.

Wij blijven ons inzetten voor deze taak en voelen ons gesterkt door ouders die ons hierin aanmoedigen. We geven niet op en blijven werken aan een wereld waarin iedere mens zichzelf kan én mag zijn.

Hoopvolle groeten

De leerkrachten van Sint-Pieter