De actie 'Soep op de stoep' was een succes!

Bedankt aan alle mama's, papa's, oma's, opa's, ... voor de lekkere soep. Het bedrag van 260 € wordt integraal overgemaakt aan Welzijnszorg.

Veel dank ook aan alle helpende handen!

Vanwege de werkgroep 'kansenbevordering en diversiteit'