Het schooljaar startte met een gouden week! We leerden het themalied en komen zo te weten dat we dit jaar extra zullen zorgen onszelf (en onze eigen talenten ontwikkelen!), maar ook voor de andere en onze omgeving.

In de gouden week maken we duidelijke afspraken met iedereen en zetten we in op een goede sfeer in de verschillende klasgroepen...
Één manier om dat te doen is door gebruik te maken van cirkeltijd. Daarmee gingen we allemaal samen aan de slag op de speelplaats.

Maar waarom dan een ‘gouden week’?

Maria Beerten van RROS (positieve relaties op school) verwoordt het zo naar leerkrachten: ‘Je aanpak in de gouden week maakt je schooljaar voor de helft geslaagd! Een goed begin is het halve werk! Duidelijkheid en weten wat je aan elkaar hebt! De eerste dagen en weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament te leggen voor een goede groepsvorming in de klas. Begin september tracht je het ‘goud’ dat je in je handen hebt in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. Na zo’n lange periode uit elkaar geweest te zijn, worden de regels en groepsnormen vanzelf opnieuw bepaald. Ook een andere leerkracht voor de groep maakt dat de groep zich opnieuw vormt. Misschien zijn er kinderen bijgekomen, weggegaan, misschien is het een nieuw samengestelde klas, misschien is het wel dezelfde groep van vorig schooljaar. Het accent ligt eerst op groepsvormende, coöperatieve oefeningen: elkaar goed leren kennen én begrijpen, oefenen van het samen leren en samen leven, samen regels opstellen, afspraken maken en consequenties zoeken als het niet zo fijn loopt. Kinderen bewust maken dat we dit alles kunnen leren zonder dat er moet gestraft worden, dat ze kunnen leren hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun gedrag, dat ze kunnen leren ‘nadenken’ over samen leren en leven en welke inzet nodig is om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen laten beseffen dat er misschien een Nobelprijswinnaar in de klas zit en dat iedereen daarvoor een eigen talent kan ontwikkelen!’