We organiseerden al enkele voorleesmomenten, maar op dinsdag 20/11/2018 zag onze werkgroep 'lezen' het grootser: ze mobiliseerden leerkrachten van kleuter- en lagere school om voor te lezen voor groepjes kinderen en ouders om een handje toe te steken bij het bemannen van de bar. Enkele kleuterjuffen bereidden ook enkele lekkere wafels.

Het werd een geslaagde avond. Niet alleen was er heel wat enthousiasme bij de voorleesmomenten, het leverde onze schoolbib zo'n € 288 op!

Dat smaakt naar meer!