Het vergroenen van de speelplaats biedt heel wat mogelijkheden op pedagogisch en educatief vlak. Eind juni werd er een bevraging uitgestuurd naar de leerkrachten. Via deze weg werd gepeild naar de noden, mogelijkheden, indeling, … rond buiten leren. Zo werd in kaart gebracht hoe de speelplaats wordt geïntegreerd tijdens de lessen, welke ondersteuning nodig is om een buitenles te organiseren, welke realisaties hiervoor nodig zijn, ... de resultaten hiervan werden verzameld en doorgegeven aan MOS-begeleider Greet. Tijdens de tweedaagse kwam Greet naar onze school om samen met het leerkrachtenteam hierover terug te koppelen. We kregen de tijd om te snuisteren in een fotokoffertje. Aan de hand van inspirerende foto’s van realisaties op andere scholen, werden er heel wat (nieuwe) ideeën aangebracht. Deze werden in kleinere groepen uitgetekend en gepresenteerd. Tijdens de presentaties werd duidelijk dat de leerkrachten de speelplaats maximaal en optimaal wil benutten tijdens het buiten leren, zo onze leerlingen kunnen ‘groeien in het groen’. Nieuwe en originele ideeën werden gedeeld die passen binnen de pijlers van een groene speelplaats en buiten leren. Dit nemen we mee om het plan verder te finaliseren dit najaar.