12
Nieuws

Over ons

Ons project

Onze basisschool is gelegen in het hartje van de Nekkerspoelwijk. Een boeiende buurt met een rijke diversiteit en groot potentieel. Een doorsnede van onze maatschappij, een vooruitblik op de toekomst.

Een uitdagende en kansrijke school, voor alle leerlingen

Uiteraard staan onze leerlingen centraal in onze school. We willen dat ze graag naar school komen, dat ze geprikkeld worden om te leren en hun talenten te ontwikkelen. We willen uitgaan van hun sterktes, zodat ze kunnen groeien in hun totale persoonlijkheid. Een proces van vallen en opstaan, van ontdekken en leren.

Daarbij willen we een gestructureerd kader aanbieden en zinvolle afspraken maken. Respect is een waarde waaraan we veel belang hechten.

Een school met sterke leerkrachten

Met een gemotiveerd en enthousiast leerkrachtenteam willen we eigentijds en innovatief onderwijs aanbieden, dit voor al onze kinderen. Inspelen op de diversiteit, de verschillen in cultuur, sociale achtergrond, religie en thuistaal, is een opdracht waarvoor we onze elke dag opnieuw willen inzetten. We durven onszelf in vraag stellen en sturen bij waar nodig.

Een open, brede school, waar ouders en buurtpartners welkom zijn

De betrokkenheid en medewerking van ouders zijn onontbeerlijk. We zoeken naar manieren om samen te werken aan de toekomst van onze kinderen. Een goede communicatie – gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect – is daarbij belangrijk.

Daarom zetten we onze deuren open en tonen zo het leerproces dat we willen stimuleren. We willen transparant zijn in onze werking.

We erkennen ook de invloed die de buurt en de omgeving op onze school heeft. We willen een partner zijn in het buurt- en verenigingsleven en ons engagement tonen in een bredere maatschappelijke context.

Een school waar dialoog centraal staat

Dit alles doen we niet zomaar. Onze eigenheid is gegroeid vanuit een christelijke inspiratie en traditie, die ons denken en handelen heeft getekend.

Het vormen van een gemeenschap en de speciale zorg voor zij die het moeilijker hebben, zijn voor ons speerpunten van onze werking.

Vanuit die visie willen we in dialoog treden met andere overtuigingen, om zo elkaars identiteit te versterken en te verrijken